CCV® SALES COMPETENCE COEFFICIENT® to test oceny sprzedaży został stworzony by identyfikować najlepszych handlowców którzy będą mieli największy wpływ na Twoją firmę.

Beautiful garment store seller talking to customer

Często zdarza się, że aplikanci na handlowców przedstawiają do działu zasobów ludzkich swoje niewiarygodne rekordy sprzedaży i imponujące CV, ale w rzeczywistości nie są to zwykle najlepsze wskaźniki ich zdolności do osiągnięcia celów sprzedaży.

Jaka jest najszybsza, najprostsza i najbardziej właściwa droga do wyboru właściwego kandydata?

CCV® test oceny sprzedaży demonstruje wysoki poziom sukcesu w przewidywaniu wyników sprzedaży w różnych stanowiskach sprzedażowych i profilach m. in. : sprzedawca detaliczny, sprzedawca produktów i usług finansowych, sprzedawca ubezpieczeń, sprzedawca w call center, sprzedawca usług telekomunikacyjnych.

CCV® test oceny sprzedaży jest szybki, łatwy i dokładny w celu identyfikacji najlepszych handlowców.

Odkąd został stworzony w 2005 roku, CCV® test psychometryczny został przeprowadzony na ponad milionie aplikantów na stanowiska sprzedażowe na całym świecie, zwiększając prawdopodobieństwo znalezienia najlepszego handlowca do pracy.

Zidentyfikowaliśmy 6 umiejętności sprzedaży które są ściśle związane z umiejętnością osiągania celów sprzedażowych.

1. Energia

2. Inicjatywa

3. Siła przekonywania

4. Siła ego

5. Motywacja do osiągnięć

6. Pewność siebie

Chodzi o to, że gdy członek działu sprzedaży posiada doskonale rozwinięte umiejętności w tych 6 obszarach, to wtedy jest większe prawdopodobieństwo powodzenia. Ponadto, jeżeli mają braki w tych obszarach, ich szanse powodzenia w sprzedaży drastycznie maleją.

Celem CCV® testu oceny sprzedaży jest identyfikacja zakresu w jakim każdy z aplikantów lub obecnych członków działu sprzedaży rozwinął te umiejętności.

businesswoman showing thumbs up in office

CCV® skutecznie przewiduje determinację handlowców do sprzedawania

Następujące badanie obrazuje użycie CCV® testu oceny sprzedaży oceniającego 13,000 handlowców w dużej, międzynarodowej sieci sprzedaży detalicznej z ponad 40,000 pracownikami.

13,000 handlowców zostało umieszczonych w 10 oddzielnych kategoriach według wyniku z CCV® testu oceny sprzedaży; grupa z najgorszymi wynikami uzyskała w teście CCV® rezultat pomiędzy 1-10, a grupa z najlepszymi wynikami uzyskała rezultat pomiędzy 90-99.

Celem badania było odkrycie powiązania pomiędzy wynikiem CCV® tesu oceny sprzedaży i miesięcznym poziomem sprzedaży. Inaczej mówiąc, w jakim stopniu różnice w punktacji mają wpływ na wielkość sprzedaży.

Indywidualna średnia miesięczna wielkość sprzedaży dla każdej grupy była analizowana przez 6 miesięc.

 

Średnia sprzedaż pożyczek według wyników CCV

13,000 handlowców domu towarowego

Średnia sprzedaż z okresu Styczeń – Czerwiec 2011

ventas_mensuales

Wyniki pokazały, że grupa z najgorszym rezultatem w CCV® teście sprzedaży (wynik CCV® 1-10) uzyskała średną miesięczną  wielkość sprzedaży na poziomie 43.905 zł, podczas gdy grupa z najwyższym rezultatem (wynik CCV® 90-99) uzyskała średnią miesięczną wielkość sprzedaży na poziomie 62.030 zł. To oznacza, że handlowcy z najlepszym wynikiem CCV® testu sprzedaży sprzedają średnio 18.125zł więcej każdego miesiąca niż ci, którzy uzyskali najgorszy wynik CCV® testu sprzedaży (różnica 41%).

Jak pokazuje wykres, CCV® test sprzedaży właściwie przewiduje wyniki sprzedaży, odzwierciedlając wysoki poziom korelacji między wynikiem CCV® a rzeczywistymi wynikami sprzedaży. To oznacza, że gdy wynik CCV® u handlowca rośnie, wtedy następuje większe prawdopodobieństwo osiągania lepszych wyników sprzedaży.


CCV® skutecznie przewiduje determinację handlowców do sprzedawania
Średnia sprzedaż pożyczek według wyników CCV

Grafico2

Wyniki pokazały, że specjaliści sprzedaży poleceni przez CCV® test oceny wyników sprzedaży sprzedali więcej o średnio 753.855 zł w pożyczkach każdego miesiąca, podczas gdy ci nie poleceni przez CCV® test oceny wyników sprzedaży sprzedali średnio 527.850 zł w pożyczkach każdego miesiąca. Porównując te 2 grupy, specjaliści sprzedaży poleceni przez CCV® test sprzedaży sprzedali o 43% (228.030 zł) więcej niż ci nie poleceni przez CCV® test sprzedaży podczas 4-miesięcznego okresu badania.

Wyniki zostały podzielone na moc prognozy CCV® systemu oceny i korzyści pieniężnych związanych z użyciem ich w procesie doboru kadr. Biorąc pod uwagę różnicę w miesięcznej sprzedaży pomiędzy handlowcami poleconymi i nie poleconymi przez CCV®, która wynosi 228.030zł, inwestycja w CCV® test psychometrczny sprzedaży może byćz łatwością uzasadniona.

CCV® skutecznie przewiduje determinację handlowców do sprzedawania

Wyniki były zgodne z międzynarodowymi dowadami która potwierdziły działanie CCV® testu oceny sprzedaży jako narzędzie wysoko efektywne w ocenie handlowców w sektorze bankowym i finansowym

 

Średnia sprzedaż według wyników z testu CCV

Sprzedawca detaliczny

Średnia sprzedaż styczeń-grudzień 2013

ventas_mensuales
Verkäuferin in Drogerie

Obszerne badania pokazują, że CCV® test sprzedaży pozwala przewidzieć wyniki sprzedaży bazując na różnych profilach sprzedaży. W połączniu z doświadczeniem firm stosujących test, pojawia się możliwość by wpłynąć na pozytywny wynik sprzedaży poprzez identyfikację osób które mają największy potencjał sprzedażowy.

BIG5 - Polaco

POCHODZENIE KULTUROWE I RASA NIE MAJĄ WPŁYWU NA CCV® TEST SPRZEDAŻY

continentes_Polaco

Analizując wyniki około 1 miliona testów CCV®, widać, że nie ma znaczącej różnicy pomiędzy średnim wynikiem pomiędzy róznymi grupami kulturowymi czy etnicznymi.

Porównując handlowców z Afryki, Azji, Europy, Południowej Ameryki (bez Brazylii), Brazylię, Amerykę Środkową i Amerykę Północną, stwierdzono, że wyniki CCV® testu sprzedaży nie mają wpływu na rasę czy kulturę.

Cheerful business group giving thumbs up

Wyniki te są bardzo korzystne w przedstawianiu CCV® testu sprzedaży jako narzędzia “przesiewowego” które posiada międzynarodowe standardy nie pozwalające na dyskryminację ze względu na rasę czy kulturę. Kultura lub pochodzenie etniczne nie mają wpływy na wyniki uzyskane w CCV® testach psychologicznych i testach oceny pracowników.

WIEK CZY PŁEĆ NIE MAJĄ WPŁYWU NA CCV® test sprzedazy

sexo_edad

CCV® test sprzedaży daje wszystkim równe szanse

Gdy test został przeprowadzony na grupie 600 mężczyzn i kobiet, wyniki nie pokazały znaczącej różnicy ze względu na płeć.

To oznacza, że płeć aplikanta czy pracownika nie ma wpływu na wyniki CCV® testu sprzedaży.

Dodatkowo, ta sama grupa 600 handlowców została sklasyfikowana na podstawie ich wieku.

Stwierdzono, że nie ma znaczącej różnicy, bazując na wynikach CCV® testu oceny wyników sprzedaży, ze względu na wiek kandydata czy pracownika.

To oznacza, że wiek kandydata nie ma wpływu na wynik CCV® testu oceny wyników sprzedaży.

Przedstawione rezultaty potwierdzają, że wyniki sprzedaży CCV®  są zgodne z polityką anty-dyskryminacyjną i każdy przystępujący ma równe szanse, co sprzyja jego wykorzystaniu w procesie oceny i selekcji personelu przez potencjalnych pracodawców.

M7 -Polaco

DANE TECHNICZNE

NAZWA: CCV©, Sales Competence Coefficient®

ROK STWORZENIA: 2005

LICZBA DOKONANYCH TESTÓW: +1,000,000 użytkowników na całym świecie

LICZBA PYTAŃ: 92

CZAS NA WYKONANIE: 15-20 minut

POTWIERDZENIE DZIAŁANIA: Ponad 100 badań potwierdzających przewidywania testów

WIARYGODNOŚĆ: 93%

WYNIKI: Natychmiast

JĘZYKI: Wielojęzyczny

RÓWNOŚĆ SZANS: Spełnia warunek równych szans dla wszystkich i politykę anty-dyskryminacyjną; kultura, rasa, płeć czy wiek nie mają wpływu.

WYKORZYSTANIE: ocena aplikantów i pracowników działu sprzedaży.

RODZAJ SPRZEDAŻY: handel detaliczny, produkty i usługi finansowe, telemarketing, ubezpieczenia, telekomunikacja, produkty i usługi w ogóle.

PRZYKŁADOWY RAPORT: zobacz przykład

Zostań Dystrybutorem

Some of the advantages of our solutions are:

  • Systems that are highly profitable for the companies who implement them, with a demonstrable rate of return on investment.
  • Systems that are extremely easy to operate—no HR experts are required to utilize or interpret the results of our evaluations.
  • They allow HR departments to be strategically aligned with the corporate vision.
  • Exclusive systems with licenses awarded only with the consent of the developers.
  • They allow for the automation of personnel selection and evaluation, saving time.

If you have the know-how and network of contacts to offer our services to companies in your area, please contact us for more information.

Dlaczego warto korzystać ERI?

The ERI® EMPLOYEE RELIABILITY INVENTORY® is a selection assessment test created to improve personnel selection processes conducted by human resources management (HRM) of companies around the world, by identifying highly productive and reliable employees.

It is internationally recognized as an accurate and integrity test. The ERI® selection assessment test identifies the risk level of anti-productive behaviors of applicants before they are hired.

The ERI® selection assessment test was developed over a period of five years by a team of psychologists and human resources specialists headed by psychologist, Doctor Gerald Borofsky, who was a member of the Harvard University Medical School faculty for 24 years.

Dlaczego warto korzystać CCV?

CCV© SALES COMPETENCE COEFFICIENT© is a Sales Test created to identify the most successful salesperson that will have the greatest impact on your company.

The CCV© Sales Test has demonstrated a high level of success in predicting sales performance in a variety of sales positions and sales profiles: retail salesperson, financial product and service sales, insurance sales, call center sales, and telecom sales, among others.

Since its creation in 2005, the CCV© Sales Test has been given to more than 1 million applicants worldwide for sales positions, increasing its accuracy in identifying the best salesperson for the job.

The CCV© test is based on six predictive factors of commercial success.

Aktualności

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2018

Log in with your credentials

Forgot your details?